Kadıköy Hobi

Tekofis Bilgisayar’a ait kadikoyhobi.com sitesinin CS-Cart olarak yapılması işlemi.

Proalet

Elinpa firmasına ait proalet.com sitesinin OpenCart olarak düzenlenmesi ve bakımının sağlanması işlemi.

Aeris Teknoloji

Aeris Teknoloji’ye ait isteistasyon.com sitesinin CS-Cart olarak yapılması işlemi.

Özel Yazılımlar

Kadıköy Hobi

Tekofis Bilgisayar’a ait kadikoyhobi.com sitesinin CS-Cart olarak yapılması işlemi.

Proalet

Elinpa firmasına ait proalet.com sitesinin OpenCart olarak düzenlenmesi ve bakımının sağlanması işlemi.

Aeris Teknoloji

Aeris Teknoloji’ye ait isteistasyon.com sitesinin CS-Cart olarak yapılması işlemi.